Skatterådgivning

Spread the love

Der findes et utal af skattelove, skattecirkulærer og styringssignaler fra SKAT samt en masse domspraksis – og mængden stiger år for år. De danske skatteregler er derfor uhyre komplicerede. Faktisk er skatteretten som helhed så kompliceret, at det i dag er normalt at skatterådgivere specialiserer sig i et specifikt område af skatteretten og overlader rådgivning indenfor øvrige dele af skatteretten til de skatterådgivere der har specialiseret sig i disse områder. Når en virksomhed foretager erhvervsmæssige dispositioner, har det altid en skattemæssig påvirkning. Derfor har alle virksomheder som udgangspunkt brug for skatterådgivning. Denne
skatterådgivning kan være indenfor:

§ Skatterådgivning om skattemæssig indkomstopgørelse og sambeskatning

§  Skatterådgivning om skattefradrag

§ Skatterådgivning om skattemæssige afskrivninger

§ Skatterådgivning om interne afregningspriser i koncerner – Transfer Pricing

§ Skatterådgivning om skatteplanlægning af påtænkte dispositioner som køb eller salg af virksomhed, samt omstruktureringer som fusion, spaltning, tilførsel af

aktiver, aktieombytning og virksomhedsomdannelse – dvs. planlægning med henblik på at nedbringe skattebetalingen mest mulig indenfor skattelovenes rammer